2015 Scarab 195 HO Impulse Katerlər arasında 90-60-90 parametrlərİnİn ekvİvalentİ
BRP Rotax Təklİf etdİyİmİz Scarab, və Glastron 187Chaparral Vortex katerlərİ Avstrİya İstehsalı olan, 250 at güclü BRP Rotax 1503 HO Jet (reaktİv) mühərrİklərİ İlə təhcİz olunub
GLASTRON GT169 + EVİNRUDE E130 MÜASSİR TEXNOLOGİYALAR VƏ RETRO STİLİ ÖZÜNDƏ BİRLƏŞDİRƏN GLASTRON GT169GTL 169 KATERLƏRİNİ 130 AT GÜCLÜ EVİNRUDE MÜHƏRRİKLƏRİ İLƏ BİRGƏ TƏKLİF EDİRİK. HƏR DETALDA ƏSL ABŞ KEYFİYYƏTİ!

Xoş gəlmİşsİnİz!

 

 

1991-cİ İldən etİbarən Azerbaycan bazarında fəalİyyət gÖstərən
"AGAT" Şİrkətİnİn dənİz texnİkası şöbəsİnİn rəsmİ veb səhİfəsİndə hamınızı salamlayıQ!
Burada sİzə təklİf etdİyİmİz ABŞ, Kanada və Avropa İstehsalı olan, Dünyanın ən qabaqcıl brendlərİnə məxsuz dənİz İstİrahət texnİkası İlə tanış ola bilərsiniz. "AGAT" ŞİRKƏTİ "Bombardier Recreational Products", "Larson", "Chaparral", "Glastron", "Grand Marine" və digər DÜNYACA lİder OLAN ŞİRKƏTLƏRİN AZƏRBAYCANDA RƏSMİ NÜMAYƏNDƏSİDİR.

 

Zapata Racing

FLYBOARD, HOVERBOARD,
JETPACK (France)

Jetovator

JETOVATOR
(ABŞ)

Scarab

JET MÜHƏRRİKLİ
KATERLƏR (ABŞ)

Larson

ASMA MÜHƏRRİKLİ
KATERLƏR (ABŞ)

Glastron

ASMA MÜHƏRRİKLİ
KATERLƏR (ABŞ)

BRP Sea-Doo

RAKTİV MÜHƏRRİKLİ
HİDROSİKLLAR (KANADA)

BRP EVINRUDE

ASMA MÜHƏRRİKLƏR (ABŞ)

Grand Marine

ASMA MÜHƏRRİKLİ
HAVA KATERLƏRİ
(KANADA)

CHAPARRAL VORTEX & VRX

JET MÜHƏRRİKLİ
KATERLƏR (ABŞ)

QUICKSILVER

ASMA MÜHƏRRİKLİ
KATERLƏR (ABŞ)

WaterCar Panther

AMFİBİA AVTOMOBİLİ

SEABOB

SEABOB F5 VƏ F5 S
(ALMANİYA)